Seo Services

Mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

THEO THANHNIEN

Từ tháng 6 – 11.2019, mô hình điểm về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 33 đơn vị được triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xây dựng mô hình điểm ATTP với hệ thống tiêu chí đáp ứng các yêu cầu về ATTP theo các quy định hiện hành của nhà nước, làm cơ sở nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Trong quá trình triển khai, các bộ của Chi cục ATVSTP hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP, thực hiện việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm cung cấp cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; tổ chức tập huấn cho người quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm. Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm đã qua chế biến hoặc nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.

Mô hình sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm được sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, lưu thông và sử dụng thực phẩm trên địa bàn tỉnh; phòng chống ngộ độc thực phẩm, nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về sản xuất, kinh doanh, chế biến của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chi cục ATVSTP Đồng Nai sẽ kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và đánh giá tổng kết xây dựng mô hình này.

Mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Reviewed by QCShop on 10/26/2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào: